เบ้าเปิดประตู DOOR HANDLE COVER ALL NEW D-MAX”2020

เบ้าD-MAX

2 ประตู 1 ชุด / 2 ชิ้น
2 DOOR 1 SET / 2 PCS.

4 ประตู 1 ชุด / 4 ชิ้น
4 DOOR 1 SET / 4 PCS.

ใช้ติดตั้งเบ้าเปิดประตูรถยนต์ 

ทาบหรือเทียบก่อนแกะกาว สินค้าแกะกาวแล้วไม่รับคืน

Please put over before install. The installed product can not be returned.

Code: DH-DM56 2 ประตู
DH-DM56/1 4 ประตู