เบ้าเปิดท้าย 2 ชิ้น TAIL GATE INSERT D-MAX”2020

เบ้าท้าย D-MAX20

1 ชุด / 2 ชิ้น
1 SET / 2 PCS.

ใช้ติดตั้งเบ้าเปิดท้ายรถยนต์ 

ทาบหรือเทียบก่อนแกะกาว สินค้าแกะกาวแล้วไม่รับคืน

Please put over before install. The installed product can not be returned.

Code: TG-DM13 มีกล้อง
TG-DM13/1 ไม่มีกล้อง