เบ้าเปิดท้าย (กลาง) TAIL GATE INSERT ALL NEW D-MAX”2020

เบ้าท้ายกลาง D-MAX20

1 ชุด / 1 ชิ้น
1 SET / 1 PCS.

ใช้ติดตั้งเบ้าเปิดท้ายรถยนต์ 

ทาบหรือเทียบก่อนแกะกาว สินค้าแกะกาวแล้วไม่รับคืน

Please put over before install. The installed product can not be returned.

Code: TG-DM12