คิ้วขอบกระจก BODY FENDER LINER D-MAX”2020 4 DOOR

thumbnail_20191220_112403

1 ชุด / 4 ชิ้น
1 SET / 4 PCS.

ใช้ติดตั้งคิ้วขอบกระจกประตูรถยนต์ 

ทาบหรือเทียบก่อนแกะกาว สินค้าแกะกาวแล้วไม่รับคืน

Please put over before install. The installed product can not be returned.

Code: BFL-DM50/1