คิ้วขอบกระจก BODY FENDER LINER D-MAX”2020 2 DOOR

คิ้วขอบ D-MAX20 2D.

1 ชุด / 2 ชิ้น
1 SET / 2 PCS.

ใช้ติดตั้งคิ้วขอบกระจกประตูรถยนต์ 

ทาบหรือเทียบก่อนแกะกาว สินค้าแกะกาวแล้วไม่รับคืน

Please put over before install. The installed product can not be returned.

Code: BFL-DM50