คิ้วกระโปรงท้าย TRUNK LID COVER ALL NEW D-MAX”2020

คิ้วท้าย D-MAX20

1 ชุด / 3 ชิ้น
1 SET / 3 PCS.

ใช้ติดตั้งคิ้วกระโปรงท้ายรถยนต์ 

ทาบหรือเทียบก่อนแกะกาว สินค้าแกะกาวแล้วไม่รับคืน

Please put over before install. The installed product can not be returned.

Code: TLC-DM22