ครอบสปอร์ตไลท์ COVER FOG LAMP D-MAX”2020 (รุ่นสูง) 2,4 ประตู

Fog lamp D-MAX20

1 ชุด / 2 ชิ้น
1 SET / 2 PCS.

ใช้ติดตั้งครอบสปอร์ตไลท์,ไฟตัดหมอกรถยนต์ 

ทาบหรือเทียบก่อนแกะกาว สินค้าแกะกาวแล้วไม่รับคืน

Please put over before install. The installed product can not be returned.

Code: CFL-DM24