ครอบมือเปิดประตู HANDLE COVER ALL NEW D-MAX “2020

มือจับ D-MAX20

2 ประตู 1 ชุด / 5 ชิ้น 

2 DOOR 1 SET / 5 PCS.

4 ประตู 1 ชุด / 9 ชิ้น


4 DOOR 1 SET / 9 PCS.

ใช้ติดตั้งครอบมือเปิดประตูรถยนต์ 

ทาบหรือเทียบก่อนแกะกาว สินค้าแกะกาวแล้วไม่รับคืน

Please put over before install. The installed product can not be returned.

Code: HD-DM12 2ประตู
HD-DM12/1 4 ประตู